Drönarfoto 2017 över SGB 1&2, fotograf Niklas Höglund
Skriv ut

Dokument skapat: 2017-04-10 och upprättat 2021-01-19.
SGB 1 intressanta/viktiga händelser sedan (1938) 1950 till 2020 samt med planerade arbeten 2021.
Lite fylligare info kan fås i länkarna nedan och i årsredovisningarna.

SGB1 50 år    SGB1 60 år   Olle Nord 1956-1975    Rolf Karlsson 1960-1970  

 


1938--1950

Redan 1938 kan man läsa att Försvarsmakten hyser betänkligheter mot att upplåta mark för bostadsbebyggelse. Man kan ana en viss framsynthet av att man ytterligare en gång skall bli utkörd av den växande staden. Dock är problemen med officerarnas bostäder under slutet av 1940-talet så stort att man känner sig tvingad att göra något åt saken.

1951

Den 23 oktober 1951 är det första protokollförda sammanträdet för att bilda SGB 1. Då antogs          

även preliminärt de första stadgarna för föreningen.  Överste C Crafoord valdes till ordförande.

1953

Vid ett konstituerande sammanträde den 20 april 1953 redogjorde ordförande i korta drag för avtalet mellan Solna stad och Kungl. Fortifikationsförvaltningen rörande Ritorpsområdet samt föreslog konstituering av Stockholms Garnisons bostadsrättförening nr 1. Upprättat förslag till stadgar för föreningen hade godkänts av Kungl. Bostadsstyrelsen och Solna stad.

Man beslöt att bilda Stockholms Garnisons bostadsrättsförening nr 1.

Därefter följde en period med planering, upphandling, sökande av byggnadstillstånd och lånefinansiering.

1954

Den 5 januari 1954 registrerades Stockholms Garnisons bostadsrättförening nr 1. att förvärva, uppföra, besitta och förvalta bostadshus inom Solna stad.

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1964

1965

                                                                                   

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017                                                                                       

 2018

 2019

 2020

Planerade åtgärder för 2021

,Förvaltare SGB 1 och 2 

Olle Nord 1960-1975

Lennart Svensson 1975 ? 1980—1988

Sune Rindsjö 1988—1989

Claes Kjellberg 1989—1993

Rune Törnblom 1993—1998

Stefan Holmgren 1998—2003

Jarlis Jarlheden 2003—2016-06-30

Förvaltningsföretaget TEOGE 2016-07-01--

Maskinist/fastighetsskötare SGB 1och 2

Maskinist Rolf Carlsson slutade 1970-01-26

Einar Uhlander anställdes 1970-05-01—1972

Fastighetsskötare Karl-Erik Eriksson 1972—1979

Conny Eklund 1979—1982

Evert Roos 1982—1989

Lars Eriksson 1989—1991

Nils (Nisse) Olsson 1991—1997

Raimo Kujanpää 1997—1999?

Ordförande SGB 1

Öv Crafoord. Grundare och Ordf 1951-1963.

Kamrer Lennart Svensson ordf 1964—1975   L S slutade som ordf och blev förvaltare

L Svensson 1976—1978

L Hörnfeldt 1979—1980

Mary Ericsson 1981—1986

Björn Mattsson 1987--1990

Rune Flygg 1991--2000

Lennart Gahm 2001 –

Ordförande SGB 2

Ström

Anders Gellner

Dan Samuelsson –2016

Birgitta Gellner 2017--2018

 Ola Winell 2018--