Laddplatser för elbilar och laddhybrider.

SGB 1 har 16 och SGB 2 har 6 laddplatser för elbilar och laddhybrider.  Beroende på vilken förenings laddplats du väljer gäller olika villkor. Om du väljer att hyra hos SGB 2 tillkommer moms. plus elförbrukningen. Laddplatserna är f n är endast avsedda för föreningarnas medlemmar.

Nytt avtal med har tecknats med Waybler och nya villkor gäller fr o med 2023-04-25. Berörda har fått besked.

Waybler har olika alternativ på nyttjandeavtal som hyresgästen kan välja efter behov. .

Fr och med 1 juli 2023 kommer p-platsavgiften att ändras/sänkas till 300 kr.

Vid SGB 1 styrelsemötet 2023-04-19 beslöts att en kWh skulle kosta 5 kr måndag till fredag mellan kl 0600-1000 och  1600-2100.

All övrig tid 3,5 kr kWh. Priserna kan komma att ändras beroende på elmarknaden.

 

De som idag hyr en plats där det finns en laddstolpe men inte har ett laddbart fordon fortsätter att betala samma pris som de har betalt tidigare. När den som hyr där går över till elbil eller laddhybrid så gäller det nya priset. De som har elbil eller laddhybrid har förtur till laddplats, befintlig hyrestagare utan elbil eller laddhybrid kan få annan plats utan laddstolpe, till samma pris som tidigare.

Vill du hyra en laddplats, kontakta Teoge.

Observera att det inte är tillåtet att ladda elbilar eller laddhybrider i motorvärmaruttagen som finns på andra platser. Den typen av uttag är inte dimensionerade för elbilsladdning, inte heller är kablage och avsäkring det.

Free Joomla! templates by AgeThemes