Den 2  april 2020.   Strömavbrott 8 april. OBS även en del ändringar m a v Coronaviruset.

 Arbetet med den gemensamma elanslutningen kommer att avslutas i mitten av april. Det innebär att det blir strömavbrott den 8 april. Slutbesiktning är planerad till den 22 april.

Strömavbrott 8 april enligt följande tider

  • Regemensgatan 56 mellan kl 0900 och 1100.
  • Enköpingsvägen 19 A-C mellan kl 1230 och 1330
  • Ritorpsvägen 1-5 mellan kl 1330 och 1530

Avbrottet gäller såväl fastighetsel, som alla lägenheter. Hissen på Regementsgatan kommer att vara avstängd. Internetanslutningen kommer att vara nere under strömavbrottet. Även Comhem uttag påverkas i alla husen. Ritorpsvägen 1-13 blir utan internet mellan 1230 och 1330.

  Nu är samtliga el-centraler ombyggda. Elektrikerna kommer att finnas i våra utrymmen ett par veckor till för att slutföra arbetet. 

  OBServera att ni INTE ska kontakta er elleverantör och säga upp ert avtal. Vattenfall skall göra det. Gemensam elanslutning enligt stämmobeslut 2017-05-10, är ett arbete som påbörjades den 21 augusti 2019. 

 Bestämda styrelsemöten är den 16 april och den 13 maj.
Ärenden (t. ex.ansökan om ombyggnad eller andrahandsuthyrning)  som ni behöver styrelsebeslut på måste lämnas in en vecka före det styrelsemöte ni vill ha ert ärende behandlat.

Vårens städkväll är inställd med anledning av Coronaviruset. Dock kommer grovsophämtningen att ske den 23 april kl 1200. Mer information kommer när det närmar sig.

Ordinarie stämma är planerad till den 10 juni. Med anledning av Coronaviruset har styrelsen beslutat lägga stämman så sent som stadgarna medger. Mer information kommer när det närmar sig.

Den extra föreningsstämman angående solceller genomfördes den 12 februari. Samtliga närvarande röstade JA till styrelsens förslag. Protokollet och kallelsen finns under fliken "Föreningsstämmor SGB 1". Arbetet med att ta fram anbudsförfarande pågår.

OVK. För er information har tilluftsborrning skett i samtliga lägenheter i låghusen (ej höghuset)  av entreprenören Bergqvist Bygg.  Arbetet följs upp med rensning av kanaler och ny luftflödesmätning efter januari 2020. Efter det hoppas vi få godkänd OVK och godkända radonvärden.  Radonmätare är  utplacerade i vissa utvalda lägenheter sedan början av februari 2020. Mätningarna kommer att pågå i två månader

Avloppsspolning. Spolning av avlopp i kök och badrum har genomförts i låghusen i början av februari 2020. Med anledning av att vi inte fick tillträde till samtliga lägenheter måste firman återkomma innan arbetet kan slutföras.

Teoge fastighetsskötare heter Tihamer Csiki (kallas Titti).

Parkering. Från och med 1 juli 2019 har SGB 1 o 2 har tecknat ett nytt avtal med parkeringsvaktbolaget Addici. Skyltarna med kontaktnummer till P-vakterna är uppsatta. Kontaktnummer är 010-559 72 20.

E-Faktura kan användas för SGB1:s månadsavgift via Teoge. Anmäl er via er internetbank, sök efter Teoge.

Laddplatserna för elbilar. Vill du hyra en parkeringsplats med elbilsladdning? Kontakta Teoge för att ställa dig i kö. Hyran är bestämd till 450 kr per plats till SGB 1 plus 2,25 kr/kWh kr till InCharge.  Se mer här.

Matavfallssortering har fungerat bra hitintills. Nu kan vi tillåta alla som vill sortera matavfall delta.  Hör av dig till Ulrica Ekenberg om Du oxå vill sortera matavfall. Hennes telefonnummer finns uppsatt i portarna. Ett separat Aptus-lås är installerat, så att endast de som tagit del av information om vad som får kastas som hushållsavfall, kan använda matavfallsmoloken. Detta för att SGB 1 inte skall drabbas av straffavgifter på grund av felanvändning. 

Historiken är upprättad med vad som är genomfört 2019 och planerade åtgärder för 2020. Dokumentet finns under "Information" - "Historik".

Vi Runt Ritorp.  Senaste versionen av SGB 1 o 2:s informationshäfte, Vi Runt Ritorp, hittar ni genom att gå in under fliken "Ordningsregler" eller via fliken "Information" och välja  Vi Runt Ritorp. Nu är den nya förbudet mot engångsgrillar inom våra områden inarbetad i ordningsreglerna punkt 12.  Även beslutet att ta ut en städavgift av den som hyrt gästlägenheten utan att städa efter sig är nu införd på sid 8. Skriften ger i övrigt svar på de flesta av era frågor kring ert boende i SGB 1 o SGB 2.

 

Stämman genomfördes den 22 maj 2019. Stämmohandlingar finns under fliken "Föreningsstämmor SGB 1". 31 maj 2019 var protokollet är klart, klicka här för att komma till det.
 

Free Joomla! templates by AgeThemes