Den 26 maj 2020. Kom till Årsstämman 10 juni!

Årsstämman är bestämd till den 10 juni. Kallelse med tid och plats har delats ut till samtliga medlemmar. SGB 1 kommer att följa myndigheternas rekommendationer angående Corona. Därför sänder vi med en fullmaktsblankett  som du kan använda om du inte kan komma själv. Tänk på att en närvarande medlem endast får företräda en fullmakt. Årsredovisningen för 2019 samt revisorsberättelse finns under Årsredovisningsfliken. 

Arbetet med den gemensamma elanslutningen är nu avslutad.

OBServera att ni INTE ska kontakta er elleverantör och säga upp ert avtal. Vattenfall skall göra det. Gemensam elanslutning enligt stämmobeslut 2017-05-10, är ett arbete som påbörjades den 21 augusti. Slutbesiktningen genomfördes den 22 april och de sista restarbetena genomfördes den 6 maj.

Grävarbetet som pågått på insidan av Ritorpsvägen för förbättra dräneringen av dagvattnet.  Grävningen för att sätta upp den planerade utökade belysningen längs gångvägen är också genomförd.

 Bestämda styrelsemöten:   Inga före årsstämman 10 juni.
Ärenden (t. ex.ansökan om ombyggnad eller andrahandsuthyrning)  som ni behöver styrelsebeslut på måste lämnas in en vecka före det styrelsemöte ni vill ha ert ärende behandlat.

Den extra föreningsstämman angående solceller genomfördes den 12 februari. Samtliga närvarande röstade JA till styrelsens förslag. Protokollet och kallelsen finns under fliken "Föreningsstämmor SGB 1". Arbetet med att ta fram anbudsförfarande pågår.

OVK. För er information har tilluftsborrning skett i samtliga lägenheter i låghusen (ej höghuset)  av entreprenören Bergqvist Bygg.  Arbetet följs upp med rensning av kanaler och ny luftflödesmätning efter januari 2020. Nu i maj återstår det dock arbete i några lägenheter. Efter det hoppas vi få godkänd OVK och godkända radonvärden.  Radonmätare är  utplacerade i vissa utvalda lägenheter sedan början av februari 2020. Mätningarna pågick i två månader.

Avloppsspolning. Spolning av avlopp i kök och badrum har genomförts i låghusen i början av februari 2020. Med anledning av att vi inte fick tillträde till samtliga lägenheter måste firman återkomma innan arbetet kan slutföras.

Teoge fastighetsskötare heter Tihamer Csiki (kallas Titti).

Parkering. Från och med 1 juli 2019 har SGB 1 o 2 har tecknat ett nytt avtal med parkeringsvaktbolaget Addici. Skyltarna med kontaktnummer till P-vakterna är uppsatta. Kontaktnummer är 010-559 72 20.

E-Faktura kan användas för SGB1:s månadsavgift via Teoge. Anmäl er via er internetbank, sök efter Teoge.

Laddplatserna för elbilar. Vill du hyra en parkeringsplats med elbilsladdning? Kontakta Teoge för att ställa dig i kö. Hyran är bestämd till 450 kr per plats till SGB 1 plus 2,25 kr/kWh kr till InCharge.  Se mer här.

Matavfallssortering har fungerat bra hitintills. Vill du sortera matavfall?  Hör av dig till Ulrica Ekenberg. Hennes telefonnummer finns uppsatt i portarna. Ett separat Aptus-lås är installerat, så att endast de som tagit del av information om vad som får kastas som hushållsavfall, kan använda matavfallsmoloken. Detta för att SGB 1 inte skall drabbas av straffavgifter på grund av felanvändning. 

Historiken är upprättad med vad som är genomfört 2019 och planerade åtgärder för 2020. Dokumentet finns under "Information" - "Historik".

Vi Runt Ritorp.  Senaste versionen av SGB 1 o 2:s informationshäfte, Vi Runt Ritorp, hittar ni genom att gå in under fliken "Ordningsregler" eller via fliken "Information" och välja  Vi Runt Ritorp. Nu är den nya förbudet mot engångsgrillar inom våra områden inarbetad i ordningsreglerna punkt 12.  Även beslutet att ta ut en städavgift av den som hyrt gästlägenheten utan att städa efter sig är nu införd på sid 8. Skriften ger i övrigt svar på de flesta av era frågor kring ert boende i SGB 1 o SGB 2.

 

Stämman genomfördes den 22 maj 2019. Stämmohandlingar finns under fliken "Föreningsstämmor SGB 1". 31 maj 2019 var protokollet är klart, klicka här för att komma till det.
 

Free Joomla! templates by AgeThemes