Den 13 februari 2020.  Har ni sett snödropparna?

 Den extra föreningsstämman angående solceller genomfördes den 12 februari. Samtliga närvarande röstade JA till styrelsens förslag. Protokoll kommer att läggas in här på hemsidan så snart det är justerat.

Se mer här för kallelse: Extra Föreningsstämma 2020.

Bestämda styrelsemöten är den 17 mars och 16 april.
Ärenden (t. ex.ansökan om ombyggnad eller andrahandsuthyrning)  som ni behöver styrelsebeslut på måste lämnas in en vecka före det styrelsemöte ni vill ha ert ärende behandlat.

Vårens städkväll är preliminärt bestämd till den 23 april. Mer information kommer när det närmar sig.

Ordinarie stämma är kommer att genomföras den 26 maj. Mer information kommer när det närmar sig.

Gemensam elanslutning

Den utdelade aviseringen för nedanstående arbete måste senareläggas på grund av att Vattenfall inte har levererat de utlovade åtgärderna för att arbetet skall kunna utföras. Vi återkommer med nya tider för strömavbrott så fort vi fått nya besked av Vattenfall.  

Gemensam elanslutning enligt stämmobeslut 2017-05-10, är ett arbete som har påbörjats den 21 augusti 2019. Nu har vi har äntligen fått tillstånd av Vattenfall att byta elmätarna. Arbetena startade den 13 januari 2020 med fick avbrytas på eftermiddagen på grund av att Vattenfall inte kunde utföra utlovade  arbetena.   Arbetena för hela föreningen beräknas pågå i cirka 12 dagar men varje hus drabbas endast en till två dagar med undantag för Enköpingsvägen som drabbas i 3 dagar. förhandsinformation delades ut till samtliga lägenheter den 19 december 2019. Mer detaljerad information med tidpunkter för strömavbrott, avstängning av tvättstugor och bastun mm kommer så snart vi kan.  Arbetet kommer att pågå i samtliga källare lite från och till.  Arbetena kommer att ske utanför era lägenheter men alla kommer att drabbas av tillfälliga elavbrott. OBServera att ni INTE ska kontakta er elleverantör och säga upp ert avtal. Vattenfall skall göra det.

OVK. För er information har tilluftsborrning skett i samtliga lägenheter i låghusen (ej höghuset)  av entreprenören Bergqvist Bygg.  Arbetet följs upp med rensning av kanaler och ny luftflödesmätning efter januari 2020. Efter det hoppas vi få godkänd OVK och godkända radonvärden.  Radonmätare är  utplacerade i vissa utvalda lägenheter sedan början av februari 2020. Mätningarna kommer att pågå i två månader

Avloppsspolning. Spolning av avlopp i kök och badrum har genomförts i låghusen i början av februari 2020. Med anledning av att vi inte fick tillträde till samtliga lägenheter måste firman återkomma innan arbetet kan slutföras.

Teoge fastighetsskötare heter Tihamer Csiki (kallas Titti).

Parkering. Från och med 1 juli 2019 har SGB 1 o 2 har tecknat ett nytt avtal med parkeringsvaktbolaget Addici. Skyltarna med kontaktnummer till P-vakterna är uppsatta. Kontaktnummer är 010-559 72 20.

E-Faktura kan användas för SGB1:s månadsavgift via Teoge. Anmäl er via er internetbank, sök efter Teoge.

Laddplatserna för elbilar är klara. Vill du hyra en parkeringsplats med elbilsladdning? Kontakta Teoge för att ställa dig i kö. Hyran är bestämd till 450 kr per plats till SGB 1 plus 2,25 kr/kWh kr till InCharge.  Se mer här.

Matavfallssortering har fungerat bra hitintills. Nu kan vi tillåta alla som vill sortera matavfall delta.  Hör av dig till Ulrica Ekenberg om Du oxå vill sortera matavfall. Hennes telefonnummer finns uppsatt i portarna. Ett separat Aptus-lås är installerat, så att endast de som tagit del av information om vad som får kastas som hushållsavfall, kan använda matavfallsmoloken. Detta för att SGB 1 inte skall drabbas av straffavgifter på grund av felanvändning. 

Historiken är upprättad med vad som är genomfört 2019 och planerade åtgärder för 2020. Dokumentet finns under "Information" - "Historik".

Vi Runt Ritorp.  Senaste versionen av SGB 1 o 2:s informationshäfte, Vi Runt Ritorp, hittar ni genom att gå in under fliken "Ordningsregler" eller via fliken "Information" och välja  Vi Runt Ritorp. Nu är den nya förbudet mot engångsgrillar inom våra områden inarbetad i ordningsreglerna punkt 12.  Även beslutet att ta ut en städavgift av den som hyrt gästlägenheten utan att städa efter sig är nu införd på sid 8. Skriften ger i övrigt svar på de flesta av era frågor kring ert boende i SGB 1 o SGB 2.

 

Stämman genomfördes den 22 maj 2019. Stämmohandlingar finns under fliken "Föreningsstämmor SGB 1". 31 maj 2019 var protokollet är klart, klicka här för att komma till det.
 

Free Joomla! templates by AgeThemes