Den 17 september 2020.  Njut av hösten!

Höstens städdag är planerad till den 28 oktober. Mer information kommer att sättas upp i portarna när det närmar sig.

Extra föreningsstämman angående solceller genomfördes den 12 februari. Samtliga närvarande röstade JA till styrelsens förslag. Protokollet och kallelsen finns under fliken "Föreningsstämmor SGB 1".  Kontrakt skrev den 9 juni med Svea Solar det företag som skall genomföra arbetet. Arbetet är ytterliggare försent och beräknas nu komma igång den 28 september och pågå till den 23 oktober. Bastun kommer att vara avstäng under samma period eftersom Svea Solars personal behöver den till personalutrymmer.

Vattenfall ska anlägga en ny kraftledning från Järva till Galloppvägen vilket kommer att påverka SGB 1 o SGB 2.  Arbetet beräknas börja i vårt område i oktober 2020 med start på Regementsgatan och därefter Ritorpsvägen. Vi hoppas få en mer detaljerad plan under September.

ComHem har släckt sina analoga kanaler den 8 september. Det innebär att man måste göra en ny kanalsökning på sin TV för att få in motsvarande digitala kanal. Man kan med andra ord fortsätta att se på sina kanaler via antenn-uttaget . Mer information  kan nås via ComHems hemsida.

Arbetet med den gemensamma elanslutningen är avslutades i maj. Uppstarten av den nya faktureringsrutinen innebär att den första el-fakturan lades på din faktura för juli månad. Den bestod av avläst elförbrukning för perioden 10 mars tom 31 maj 2020. Kostnad per kWh är 1,28 kr plus moms. I den avgiften ingår utöver förbrukad elkostnad även överföringsavgift och energiskatt. På grund av uppstarten debiterade den fasta avgiften för den första tre månaderna på juli-fakturan. Därefter kommer kommande fakturor att bestå av den fasta avgiften på 40 kr plus moms och en rörlig del schablonberäknad på din tidigare förbrukning. Den riktiga förbrukningen justeras i efterkommande kvartal.

OBServera att ni INTE ska kontakta er elleverantör och säga upp ert avtal. Det har Vattenfall redan gjort. Nyinflyttade ska inte teckna eget elavtal. Gemensam elanslutning enligt stämmobeslut 2017-05-10, är ett arbete som påbörjades den 21 augusti. Slutbesiktningen genomfördes den 22 april och de sista restarbetena genomfördes den 6 maj.

 Bestämda styrelsemöten:    Den 17 september, 13 oktober, 17 november och 9 december,
Ärenden (t. ex.ansökan om ombyggnad eller andrahandsuthyrning)  som ni behöver styrelsebeslut på måste lämnas in en vecka före det styrelsemöte ni vill ha ert ärende behandlat.

 

OVK. För er information har tilluftsborrning skett i samtliga lägenheter i låghusen (ej höghuset).  Arbetet följs upp med besiktning i de lägenheter som tidigare fått underkänt. Nu i septemberi återstår det dock arbete i några lägenheter. Nya Radonmätningar måste genomföras under hösten 2020 i ett flertal lägenheter.  Efter det hoppas vi få godkänd OVK och godkända radonvärden och därefter godkänd energideklaration.

Teoge fastighetsskötare heter Tihamer Csiki (kallas Titti).

E-Faktura kan användas för SGB1:s månadsavgift via Teoge. Anmäl er via er internetbank, sök efter Teoge.

Laddplatserna för elbilar. Vill du hyra en parkeringsplats med elbilsladdning? Kontakta Teoge för att ställa dig i kö. Hyran är bestämd till 450 kr per plats till SGB 1 plus 2,25 kr/kWh kr till InCharge.  Se mer här.

Matavfallssortering  Vill du sortera matavfall?  Hör av dig till Ulrica Ekenberg. Hennes telefonnummer finns uppsatt i portarna. Ett separat Aptus-lås är installerat, så att endast de som tagit del av information om vad som får kastas som hushållsavfall, kan använda matavfallsmoloken. Detta för att SGB 1 inte skall drabbas av straffavgifter på grund av felanvändning. 

Historiken är upprättad med vad som är genomfört  och planerade åtgärder för 2020. Dokumentet finns under "Information" - "Historik".

Vi Runt Ritorp.  Senaste versionen av SGB 1 o 2:s informationshäfte, Vi Runt Ritorp, hittar ni genom att gå in under fliken "Ordningsregler" eller via fliken "Information" och välja  Vi Runt Ritorp. Nu är den nya förbudet mot engångsgrillar inom våra områden inarbetad i ordningsreglerna punkt 12.  Även beslutet att ta ut en städavgift av den som hyrt gästlägenheten utan att städa efter sig är nu införd på sid 8. Skriften ger i övrigt svar på de flesta av era frågor kring ert boende i SGB 1 o SGB 2.

 

Stämman genomfördes den 10 juni 2020, 12 juni 2020 var protokollet är klart. Alla stämmohandlingar finns under fliken "Föreningsstämmor SGB 1".
 

Free Joomla! templates by AgeThemes