Den 3 juni. Ha en skön sommar! Grilla gärna - men inga engångsgrillar.

E-Faktura kan numera användas för SGB1:s månadsavgift via Teoge. Anmäl er via er internetbank, sök efter Teoge.

Gemensam elanslutning enligt stämmobeslut 2017-05-10, är ett arbete som kommer att utföras med början hösten 2019. Detta innebär att SGB 1 tar över elmätningen av lägenhetsel i egen regi, med lägre totalkostnad för medlemmar.
Du som medlem ska inte göra någonting, du ska inte säga upp ditt nuvarande elavtal själv utan detta sker automatiskt. Säger du upp elavtal själv kan det bli dyrare för dig. Arbetena kommer att ske i elcentralrum och elskåp, inget arbete i lägenheterna. Mer information kommer under hösten om tillfällen för strömavbrott odyl.

Stämman genomfördes den 22 maj. Tack alla ni som kom! Stämmohandlingar finns under fliken "Föreningsstämmor SGB 1". 31 maj, protokollet är klart, klicka här för att komma till det.

Parkering. Från och med 1 juli  har SGB 1 o 2 tecknat ett nytt avtal med parkeringsvaktbolaget Addici. Nya skyltar kommer att sättas upp med kontaktnummer till P-vakterna.

Bastun - renoveringen är klar. Välkommen och njut!

OVK. För er information kommer tilluftsborrning ske i samtliga lägenheter i låghusen (ej höghuset) med start i juni 2019 av entreprenören Bergqvist Bygg. Mer information kommer komma ut när det närmar sig. I höst följs det upp med rensning av kanaler och ny luftflödesmätning. Efter det hoppas vi få godkänd OVK och godkända radonvärden.  

Laddplatserna för elbilar är klara. Vill du hyra en parkeringsplats med elbilsladdning? Kontakta Teoge för att ställa dig i kö. Hyran är bestämd till 450 kr per plats till SGB 1 plus 2,25 kr/kWh kr till InCharge.  Se mer här.

Matavfallssortering har fungerat bra hitintills. Nu kan vi tillåta alla som vill sortera matavfall delta.  Hör av dig till Ulrica Ekenberg om Du oxå vill sortera matavfall. Hennes telefonnummer finns uppsatt i portarna. Ett separat Aptus-lås är installerat, så att endast de som tagit del av information om vad som får kastas som hushållsavfall, kan använda matavfallsmoloken. Detta för att SGB 1 inte skall drabbas av straffavgifter på grund av felanvändning. 

Bestämda styrelsemöten är den 28 augusti, 25 september,17 oktober, 27 november och den 18 december.
Ärenden (t. ex.ansökan om ombyggnad eller andrahandsuthyrning)  som ni behöver styrelsebeslut på måste lämnas in en vecka före det styrelsemöte ni vill ha ert ärende behandlat. 

Historiken är upprättad med vad som är genomfört 2018 och planerade åtgärder för 2019. Dokumentet finns under "Information" - "Historik".

Vi Runt Ritorp.  Senaste versionen av SGB 1 o 2:s informationshäfte, Vi Runt Ritorp, hittar ni genom att gå in under fliken "Ordningsregler" eller via fliken "Information" och välja  Vi Runt Ritorp. Nu är den nya förbudet mot engångsgrillar inom våra områden inarbetad i ordningsreglerna punkt 12.  Även beslutet att ta ut en städavgift av den som hyrt gästlägenheten utan att städa efter sig är nu införd på sid 8. Skriften ger i övrigt svar på de flesta av era frågor kring ert boende i SGB 1 o SGB 2.

 

Free Joomla! templates by AgeThemes