Den 19 februari 2021. Äntligen ljusare dagar!

Vi Runt Ritorp.  Ny version kommer 1 mars. I den nya versionen har det skett några förtydligande på sidan 10 under rubriken Parkeringsplatser och på sid 11 under  rubriken sopor. Det har även skett smärre ändringar i ordningsreglerna paragraf 2 och 11. I paragraf 2 har SGB 2:s undantag tagits bort. I paragraf 11 har gjorts ett förtydligande avseende montering av fläktar,

Senaste versionen av SGB 1 o 2:s informationshäfte, Vi Runt Ritorp, hittar ni genom att gå in under fliken "ordningsregler" eller via fliken "Information" och välja  Vi Runt Ritorp.  Skriften ger i övrigt svar på de flesta av era frågor kring ert boende i SGB 1 o SGB 2. 

Extra föreningsstämman angående solceller genomfördes den 12 februari 2020. Samtliga närvarande röstade JA till styrelsens förslag. Protokollet och kallelsen finns under fliken "Föreningsstämmor SGB 1".  Solcellerna installerades under hösten 2020. De  har börjat leverera el och det återstår endast några smärre  avslutningsjobb.

Elavgifterna. På avgiftsavierna för den sista december redovisas kostnaderna på två rader. På första raden redovisas kostnaden för förbrukad el under perioden 1 juni till den 30 november. därunder dras det du har betalt för uppskattad förbrukning från 1 juni till 31 oktober.  Beroende på skillnaden mellan beräknad och faktisk förbrukning kommer några att få en lägre elkostnad och några en högre elkostnad 31 december. I fortsättningen kommer elkostnaden att debiteras med en uppskattad förbrukning i två månader och en faktisk debitering en gång i kvartalet. Kostnad per kWh är 1,28 kr plus moms. I den avgiften ingår utöver förbrukad elkostnad även överföringsavgift och energiskatt. Den fasta avgiften är 40 kr/mån  plus moms.

Gemensam elanslutning (IMD - Individuell mätning och debitering) enligt stämmobeslut 10 maj 2017, är ett arbete som påbörjades den 21 augusti 2019 och avslutades i den 6 maj 2020.  IMD innebär att föreningen köper el och debiterar resp lägenhet och att SGB 1 kan leverera solel inom hela föreningen. Nyinflyttade ska inte teckna eget elavtal.

 Bestämda styrelsemöten:    Den 18 mars och den 21 april 2021.
Ärenden (t. ex.ansökan om ombyggnad eller andrahandsuthyrning)  som ni behöver styrelsebeslut på måste lämnas in en vecka före det styrelsemöte ni vill ha ert ärende behandlat.

OVK. Tilluftsborrning har skett i samtliga lägenheter i låghusen (ej höghuset).  Arbetet följs upp med besiktning i de lägenheter som tidigare fått underkänt. Ännu återstår det dock arbete i några lägenheter. Nya Radonmätningar måste genomföras under januari - februari 2021 i ett flertal lägenheter.  Det är mycket viktigt att släppa in den personal som skall lägga in och senare hämta radondosorna. Om föreningen inte kan genomföra mätningarna enligt givna instruktioner snarast hotas föreningen av vite.  Efter det hoppas vi få godkänd OVK och godkända radonvärden och därefter godkänd energideklaration.

Teoge fastighetsskötare heter Tihamer Csiki (kallas Titti).

E-Faktura kan användas för SGB1:s månadsavgift via Teoge. Anmäl er via er internetbank, sök efter Teoge.

Laddplatserna för elbilar. Vill du hyra en parkeringsplats med elbilsladdning? Kontakta Teoge för att ställa dig i kö. Hyran är bestämd till 450 kr per plats till SGB 1 plus 2,25 kr/kWh kr till InCharge.  Se mer här.

Matavfallssortering  Vill du sortera matavfall?  Hör av dig till Ulrica Ekenberg. Hennes telefonnummer finns uppsatt i portarna. Ett separat Aptus-lås är installerat, så att endast de som tagit del av information om vad som får kastas som hushållsavfall, kan använda matavfallsmoloken. Detta för att SGB 1 inte skall drabbas av straffavgifter på grund av felanvändning. 

Historiken är upprättad med vad som är genomfört  och planerade åtgärder för 2021. Dokumentet finns under "Information" - "Historik".

Stämman genomfördes den 10 juni 2020, 12 juni 2020 var protokollet är klart. Alla stämmohandlingar finns under fliken "Föreningsstämmor SGB 1".
 

Free Joomla! templates by AgeThemes