Föreningsstämmor SGB1

 Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma 2019.


Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 ordinarie föreningsstämma kommer att hållas.

Tidpunkt:                              Tisdagen den 22 maj 2019 klockan 19.00
                                              Kaffe serveras från 18.30
Plats:                                     Frösunda fritidsklubb (Sockerbiten)
                                              Se pilar Regementsgatan


Årsredovisningen delas ut i lägenheterna och finns att hämta som pdf nedan, där finns även hela kallelsen samt revisionsberättelsen.
VÄLKOMNA  -  Ritorp 2019-05-06  -  Styrelsen

Datum Kallelse, ÅR, RB och protokoll. 
2019- 05-22

 

 Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019 (PDF)

 Årsredovisning 2018, fastställd 20190506 (PDF)

 Revisionsberättelse för år 2018 (PDF)

 

   
2018- 06-12

 Ordinarie föreningsstämma 2018

 Årsredovisning 2017

 Korrigering ÅR 2017 not 9

 Revisionsberättelse för år 2017

 Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018

   
 2017-05-10  

 Kallelse ordinarie föreningsstämma 20170510 

 Protokoll ordinarie föreningsstämma 20170510

 2017-03-02

 Kallelse extrastämma 20170302

 Protokoll extrastämma 20170302

Not. 2017-03-02 hölls en extra stämma med anledning av förslag till stadgeändring pga lagändring.   ​

 

Free Joomla! templates by AgeThemes