Skriv ut

Föreningsstämmor SGB1
Datum Kallelse, ÅR, RB och protokoll. 
2020-06-10

Ordinarie Föreningsstämma 2020

Kallelse Ordinarie Föreningsstämma 2020 (PDF)

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020 (PDF)

Årsredovisning 2019, fastställd 20200514 (PDF)

   
2020-02-12

Extra Föreningsstämma om solceller

Kallelse extra föreningsstämma 2020 (PDF)

Protokoll extra föreningsstämma 2020 (PDF)

   
2019- 05-22

 

 Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019 (PDF)

 Årsredovisning 2018, fastställd 20190506 (PDF)

 Revisionsberättelse för år 2018 (PDF)

 Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019 (PDF)

 

   
2018- 06-12

 Ordinarie föreningsstämma 2018

 Årsredovisning 2017

 Korrigering ÅR 2017 not 9

 Revisionsberättelse för år 2017

 Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018

   
 2017-05-10  

 Kallelse ordinarie föreningsstämma 20170510 

 Protokoll ordinarie föreningsstämma 20170510

 2017-03-02

 Kallelse extrastämma 20170302

 Protokoll extrastämma 20170302

Not. 2017-03-02 hölls en extra stämma med anledning av förslag till stadgeändring pga lagändring.   ​