Valberedning SGB1, valda på stämman 31 maj 2023

Valberedningen i SGB 1 består av

Sammankallande: Kalle Brunnstedt, Regementsgatan 56 tfn 079-339 41 78

Övriga ledamöter:

Mattias Nyberg, Enköpingsvägen 19 A

Tomas Löfgren, Ritorpsvägen 7

Är du själv intresserad eller vet du någon annan inom föreningen som är intresserad av att deltaga i föreningens arbete?

Kontakta då någon i valberedningen eller i styrelsen.Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Den sammanträder vanligen en kväll i månaden, plus ett antal möten i mindre arbetsgrupper.
Det är styrelsen som beslutar om löpande underhåll, avgifter, föreningens räkenskaper etc.

Vi har även en vald extern revisorer och internrevisor samt internrevisorsuppleant

Free Joomla! templates by AgeThemes