Valberedning SGB1, valda på stämman 10 juni 2020

Valberedningen i SGB 1 består av

Sammankallande:

Anders Wikberg, Regementsgatan 56, 073-390 63 87

Ledamöter:

Kalle Brunnstedt, Regementsgatan 56

Jan-Erik Johansson, Regementsgatan 50

 

Är du själv intresserad eller vet du någon annan inom föreningen som är intresserad av att deltaga i föreningens arbete?

Kontakta då någon i valberedningen eller i styrelsen.Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Den sammanträder vanligen en kväll i månaden, plus ett antal möten i mindre arbetsgrupper.
Det är styrelsen som beslutar om löpande underhåll, avgifter, föreningens räkenskaper etc.

Vi har även vald extern revisorer och internrevisor samt internrevisorsuppleant

Free Joomla! templates by AgeThemes