Föreningsstämmor SGB2

2019 års stämma:

Den 27 maj genomfördes en ordinarie föreningsstämma på förvaltarkontoret med samling kl 1830. Protokoll för SGB 2 årsstämma 2019, motioner: Inga

2018 års stämma:

Ordinarie föreningsstämma genomfördes den 31 maj på förvaltarkontoret med samling kl 1830. Kallelse till årsstämman, Protokoll för SGB 2 årsstämma 2018, motioner: nr 1

2017 års stämma:

ÅrsstämmaOrdinarie föreningsstämma genomfördes den 16 maj på förvaltarkontoret med samling kl 1830. Kallelse till föreningsstämma 2017, proposition till stadgeändring och motioner: nr 1nr 2 och 3nr 4 och 5nr 6, nr 7 och 8nr 9, nr 10 och 11nr 12.      

Protokoll SGB 2 stämma 2017-05-16

2016 års stämma:

Ordinarie föreningsstämma genomfördes den 17 maj 2016 kl 1900 på förvaltarkontoret.

Länk till Protokoll SGB 2 stämma 17 maj 2016.   

Extra stämma för val av suppleanter genomfördes den 9 juni 2016.

2015 års stämma:

Ordinarie föreningsstämma hölls den 11 maj 2015.

Free Joomla! templates by AgeThemes