Stadgar för SGB2

Bolagsverket har godkänt SGB 2 stadgar och har registrerat dem 2016-01-11 och kungjort dem 2016-01-13. Detta innebär att från och med 2016-01-11 gäller de stadgar som beslutades vid SGB 2 extra föreningsstämma 2015-03-03 och vid ordinaire föreningsstämma 2015-05-11.

Här finner du en länk till ett PDF dokument med stadgarna för SGB2.

 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes