Stadgar för SGB2

Nu gäller de stadgar som beslutades vid SGB2s extra föreningsstämma 2017-03-01 och vid ordinaire föreningsstämma 2017-05-16.

Här finner du en länk till ett PDF dokument med stadgarna för SGB2.

 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes