SGB2s styrelse

För närvarande ser SGB2s styrelse ut så här, from. 2019-05-27

Ledamöter

Ordförande: Ola Winell
Vice ordförande: Anders Nygård
Ledamot: Lena Wistedt

Suppleanter

Bengt Eijler
Perutka Evzen
Jarlis Jarlheden

Telefonnummer och adresser till styrelsen finns uppsatt i alla entréer

Free Joomla! templates by AgeThemes