Aktuellt SGB2

Aktuellt SGB2

 

GDPR - General Data Protection Regulation

2018-09-19

Vill påminna om SGB2's uttalande angående GDPR som ni tidigare fått i brevlådan.

Vi har idag skickat brev till Solna stad efter styrelsebeslut.

2018-04-10

Vår budget tillåter inte köp av Trekanten. Priset är betydligt högre än man sagt från början. Styrelsen har då fattat beslutet att Solna stad får köpa av oss den bit mark 102 kvm som de redan nyttjar. Förutom markpris skulle det tillkomma styckningsavgift till lantmäteriet, iordningsställande samt underhåll. Nytt förslag angående pallkragar kommer på årsmötet.  

Birgitta Gellner
ordf.

 

Informationsmöte angående bredband

2018-03-04

Installationen av bredband är nästan klar. Bahnhof, som kommer att leverera bredbandet kommer därför till vårt informationsmöte den 2018-03-06 klockan 18.00 i föreningslokalen, Regementsgatan 56. Alla är välkomna till mötet för att få veta mer om Bahnhof och om lämplig kringutrustning med mera.

 

Swisha för gästlägenhet och bastu

2017-04-02

Sedan igår kan man swisha till SGB 1 för att betala för t ex gästlägenhet och bastu. Telefon nummer 123 527 53 59 är det som ska användas.

 

Uppdaterade stadgar och ordningsregler

2017-03

Med anledning av ändringar av lagen om ekonomiska föreningar har SGB 1 & 2 beslutat att ändra våra stadgar så att stadgarna överensstämmer med den nya lagen. Det innebar att SGB 2 beslöt att hålla en extra stämma den 1 mars 2017. Kallelse med underlag delades ut den 2 februari till alla lägenheter. Kallelsen med underlag kan även nås via denna länk "Kallelse till SGB 2 extra stämma" Mer information och protokoll från stämman kommer senare.  Ny moderniserad version och reviderade ordningsregler fastställda vid SGB 1 styrelsemöte 2016-11-24 och SGB 2 styrelsemöte 2016-11-16. "Vi runt Ritorp" är nu också uppdaterad efter den nya förvaltningen. Texten något moderniserad och på vissa ställen förtydligad. Gäller även för ordningsreglerna men i sak inga ändringar. 

 

Ny förvaltning

2018-02-04

TEOGE tog över den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln 2016-07-01. Fastighetsskötare Patrick Berg sköter det tekniska i fastigheten medan Förvaltare Micke Jaques (Jax) håller i dom mer administrativa bitarna när det gäller fastighetsskötsel.

Kontaktuppgifter från och med 2016-07-01

  • Fastighetsskötare Patrick B 08 - 410 828 72
  • Teknisk förvaltare Micke J 08 - 410 828 57

För att göra felanmälan gå in på http://www.teoge.se alt. ring tel 08-410 828 50 Telefontid mellan 0700 -1200 samt 1300 - 1600. För akuta problem övrig tid finns journummer 08 -294 370. Observera att jouren tar emot felanmälan, men de åker bara ut på uppdrag som finns på deras uppdragslista.

​TEOGE är den förvaltningsfirma som styrelserna har valt att ta hand om vår ekonomi och våra fastigheter i framtiden. Den ekonomiska förvaltningen tar TEOGE över från 2016-01-01. Därefter kommer TEOGE att ta över skötseln av våra fastigheter succesivt paralellt med Jarlis för att vara i full egen drift från o med 15 juli 2016 när Jarlis gått i pension. Styrelserna hoppas att detta ska gå så smidigt som möjligt och att vi som bostadsrättsägare och boende skall märka så lite av bytet som möjligt. Mer informatio om detta kommer att komma framöver i den takt som behövs för att alla skall veta vad som gäller fram till 15 juli och därefter.

Free Joomla! templates by AgeThemes