Info uppgrävning framsidan av Regementsgatan 46-54

Dagvattenrören på framsidan av Regementsgatan 46-54 är igenkorkade och kan inte längre leda bort vatten från tak och brunnar.

Därför kommer dagvattensystemet Regementsgatan 46-54 att åtgärdas etappvis under ca 6 veckor. Detta innebär att marken framför portarna grävs upp, en port i taget för att sedan fyllas igen inför nästa etapp. Framkomligheten kommer att bli besvärlig så under den dryga veckan som det grävs utanför din port rekommenderas att gå via källaren. Sist utförs asfaltering utefter hela sträckan.

Planerad byggstart 12 mars,
beroende på vädret.

Etapp 1, vecka 11, gavel Re 46

Etapp 2, vecka 12

Etapp 3, vecka 13

Etapp 4, vecka 14

Etapp 5, vecka 15

Etapp 6, vecka 16

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Styrelsen berättar om vilka arbeten och projekt som pågår i föreningen. Infobladen delas ut till varje lägenhet ca varannan månad.

 

Infoblad utgivna 2020

 

Infoblad januari 2020 | Infoblad mars 2020

 

Infoblad utgivna 2019

 

Infoblad januari 2019 |Infoblad april 2019 | Infoblad maj 2019 | Infoblad juni 2019 | Infoblad Augusti 2019

Infoblad September 2019 | Infoblad November 2019 | Infoblad December 2019

 

Infoblad utgivna 2018

 

Infoblad mars 2018  |  Infoblad maj 2018 | Infoblad juni 2018 | Infoblad september 2018 | Infoblad december 2018

 

Infoblad utgivna 2017

 

Infoblad februari 2017 |  Infoblad april 2017 | Infoblad juni 2017 | Infoblad augusti 2017 | Infoblad oktober 2017 | Infoblad december 2017

 

Här finns lite matnyttig information om SGB 1.

 

Nattvandring

Vid årsmötet 2017-05-10 framkom att det finns en grupp som organiserar nattvandring i området. Länk till information och kontaktuppgifter.

Försäkring

Länk till kortversionen av försäkringsvillkoren 2016-01-01

För SGB 1 gäller: SGB 1 har infört ett gemensamt bostadsrättstillägg från och med 2016-01-01 enligt stämmobeslut 2015-05-06. Det innebär att du inte behöver ha med tillägget för bostadsrättslägenhet i din privata hemförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du på http://allians.com/bostadsratterna samt mer info på http://www.soderbergpartners.se/bostadsratterna

Förbättring av skalskyddet med elektroniskt Aptus-system

Den 12 november 2012 driftsattes systemet med taggar. Systemet har fungerat utmärkt sedan dess.

OBS! Dina gamla lägenhetsnycklar behövs fortfarande till vissa källarutrymmen.

2016 utökade SGB 1 sitt Aptus-system till trapphusdörrar mot källarplanen. I september 2017 utökades Aptus till Molok, våra underjordsbehållare för hushållssopor.
En stor anledning till denna investering är att vårt nuvarande fastighetssystem med nycklar är så gammalt att det inte längre går att beställa nya cylindrar till det och inte heller göra nya delningar.
Alternativet till elektroniskt låssystem är att köpa ett nytt nyckelbaserat fastighetssystem, kostnadsmässigt är det ungefär samma sak, med skillnaden att elektroniska systemet är mer flexibelt att växa i och har billigare underhållskostnader. Tex att kunna stänga av borttappade nyckelbrickor, jämför med borttappade nycklar där man skulle få byta ett antal cylindrar.

Bostadsrätterna, numera fristående från Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC

Bostadsrätterna var tidigare en del av SBC, men efter en uppdelning så är Bostadsrätterna numera en medlemsorganisation medan SBC är ett förvaltarbolag för bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar och är obundet och helt fristående från byggintressen.
SGB 1 och 2 är båda medlemmar i Bostadsrätterna.

 

SGB 1 har anlitat SBC:s jurister för några olika uppdrag men vi anlitar inte SBC för förvaltning.

 

Solna stad

Solnas hemsida med intressant och aktuell information om vårt närområde, solna.se

ComHem

Kabel-tv leverantör åt både SGB 1 & 2.
Comhems kabel-tv-kunder har tillgång till ett grundutbud som inkluderar SVT1, SVT2, SVT24, barn & kunskapskanalen, TV3, TV4, TV4+, Kanal 5, TV4 Sport, MTV, TV6, TV8, Kanal 9, Comhem-kanalen samt ev. lokala kanaler. Grundutbudet ingår i hyran. Comhem erbjuder även bredband och IP-telefoni via sitt nät i våra hus.

Ownit

SGB 1 har tecknat gruppavtal med Ownit som ger boende i SGB 1 tillgång till 100/100 Mbit/s utan någon extra månadskostnad. Mot avgift erbjuder Ownit även snabbare bredband och sitt TV-utbud. Observera att SGB 2 ännu inte har gruppanslutning utan där kan de boende teckna bredbandsavtal med Comhem.

 

Hårsalong Klippetten

Vår egen frisör med konkurrenskraftiga priser.

Enköpingsvägen 21, 170 66 Solna

Telefon 655 07 39 (Tidsbokning)

Öppettider

Se anslag

 

Free Joomla! templates by AgeThemes